Onderhoud Amsterdamse parkeerfaciliteiten

Onderhoud Amsterdamse parkeerfaciliteiten

Het onderhoud van Amsterdamse parkeerfaciliteiten is voor 5 tot 10 jaar aanbesteed.

Balm wint tender voor duurzaam beheer en onderhoud hoofdstedelijke parkeerruimte

Balm mag de komende vijf jaar maar liefst 54 hectare Amsterdamse parkeerruimte gaan beheren en onderhouden. Het internationale bedrijf, met wortels in Vianen, heeft via een Europese aanbesteding het mandaat gekregen om een groot deel van de Amsterdamse parkeerplaatsen en parkeergarages duurzaam te gaan beheren. Ook wordt met de gemeente gekeken naar mogelijkheden tot verandering en modernisering van de parkeerfaciliteiten.

Balm neemt het beheer en onderhoud op zich van 31 parkeergarages, 13 fietsenstallingen en 11 parkeerterreinen. De oudste parkeervoorziening is van circa 1895 en de jongste van 2020. Veel van de faciliteiten worden de komende jaren aangepakt en toekomstbestendig gemaakt. Voor een deel is dat regulier onderhoud, maar de gemeente wil de voorzieningen ook moderniseren en, waar nodig, inpassen in veranderend hoofdstedelijk parkeerbeleid.

Mobiliteitsbeleid

Gemeente Amsterdam wil in de komende jaren nadrukkelijk meer als beheerder van parkeerfaciliteiten gaan optreden. Balm neemt het dagelijks en periodiek onderhoud op zich. Het stadsbestuur wil zo onder meer grip krijgen op eigentijdse mobiliteitsvraagstukken als de verkeersdoorstroming in de hoofdstad, de parkeerdruk op straat, de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en het creëren van ruimte voor voetgangers en fietsers.

In 2022 worden alle parkeerfaciliteiten door Balm geïnspecteerd. Met behulp van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt alle noodzakelijk onderhoud in kaart gebracht. Balm blijft ten minste vijf jaar verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, met een optie op verlenging van die periode met nog eens vijf jaar.

Storingsdienst

Naast inspectie, reparatie-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden heeft Balm ook de opdracht aanvaard om een 24/7 storingsdienst in te richten voor alle parkeerfaciliteiten die ze in beheer heeft. Die storingsdienst zal al vanaf 1 januari 2022 operationeel zijn.

Hoofdaannemer Balm is gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en constructief versterken van betonconstructies. Vanuit die hoedanigheid heeft de bouwonderneming veel ervaring in renovatie en onderhoud van onder meer parkeerfaciliteiten. In deze opdracht werkt Balm samen met installatiebedrijf HOMIJ Technische Installaties in Vianen dat alle werkzaamheden aan werktuigkundige, elektrotechnische en transportfaciliteiten voor haar rekening neemt.

Lees meer over parkeergarages:

Meer informatie over deze opdracht:
Wim Vermeulen, eigenaar Balm bv
wvermeulen@balmbv.nl
+31 (0)347-374174


Bericht in Cobouw – 10 november 2021

Betonbedrijf Balm gaat tien jaar lang alle parkeerfaciliteiten Amsterdam onderhouden

De gemeente Amsterdam heeft het onderhoud van alle parkeergarages, terreinen en fietsenstallingen voor de komende tien jaar uitbesteed aan betonreparatiebedrijf Balm. Het contract loopt in de tientallen miljoenen euro’s. “Dit is heel vooruitstrevend van de gemeente.”

Een tienjarig contract, op basis van UAV-GC, voor het onderhouden van alle parkeerfaciliteiten van een grote gemeente. Dat zie je niet vaak. De directeur van betonreparatiebedrijf Balm BV in Vianen, Wim Vermeulen is daarom extra blij met het binnenhalen van het contract van de gemeente Amsterdam.

“De gemeente is normaal behouden in dit soort contracten, dus dit is vooruitstrevend. Het is een forse investering voor ze.”

Betonconstructies

Balm is de komende jaren zoet met het dagelijks en periodiek onderhoud van in totaal bijna veertigduizend parkeer- en fietsplaatsen. Goed voor circa 540.000 vierkante meter aan parkeerfaciliteiten. Die zijn in het bezit van de gemeente, of deels in handen van particuliere eigenaren zoals een VvE.

“Het gaat om 31 parkeergarages, 13 garages en stallingen voor fietsen en 11 parkeerterreinen”, lepelt Vermeulen op. Balm wil met hun eigen systeem de bestaande betonconstructies in de garages versterken en langere tijd mee laten gaan.

“Dan hoef je niet snel te slopen of verbouwen. Een aantal garages stamt uit de vorige eeuw, dus die hebben wel een andere constructie dan waar we nu mee bouwen. Met ons systeem kunnen we ervoor zorgen dat de constructies intact blijven. Zoals we in 2019 in Rotterdam hebben gedaan bij een garage van Porsche.”

Lees hier het hele artikel:
Betonbedrijf Balm gaat tien jaar lang alle parkeerfaciliteiten Amsterdam onderhouden