Advies

Balm wordt regelmatig benaderd voor onderzoek en advies bij diverse betonconstructies: bruggen en viaducten, flats, funderingsproblemen, hoge schoorstenen, inzetten van lijmwapening ter verbetering van de betonconstructie, kades en pieren, natuursteen, parkeergarages en vloeistofdichte vloeren. Schade aan beton (bijvoorbeeld betonrot) kan onder andere ontstaan door roestende wapening, chemische aantasting van de cementsteen, fysische en mechanische aantasting van het beton. Veel schadeprocessen treden pas op als stoffen – zoals water, kooldioxide, zuurstof en zouten – het beton binnendringen. Om een goed advies te kunnen geven voor een passende oplossing voert een inspectiedeskundige van Balm ter plaatse een inspectie uit voor de klant.

Inspectie door Balm

De inspectie bestaat uit een visuele scan van een gebouw of object van zowel zichtbare als onzichtbare betonschade. Technische gebreken worden eerst onderzocht en geanalyseerd. Naar aanleiding van de resultaten wordt een voorstel gemaakt voor verder gedetailleerd onderzoek, zoals metingen en monstername. In ons laboratorium wordt, indien nodig, materiaalonderzoek gedaan. Indien gewenst en noodzakelijk wordt een drone ingezet voor inspectie. Door ter plaatse hoogwaardige beelden te maken met drone wordt de inspectiedeskundige in staat gesteld om de ernst van de defecten van achter het bureau verder te beoordelen.

Diverse terreinen
Balm voert inspectie uit op diverse terreinen, zoals:

  • Inspectie van Kwaaitaalvloeren en Mantavloeren.
  • Schadeonderzoek van betonconstructies, zowel visueel als materiaalkundig: impact-echo onderzoek, chloride bepaling, carbonatatie metingen, potentiaalmetingen, etc.
  • Betonreparatie advies, eventueel compleet met bestek.
  • Advies voor het beheer, onderhoud en meerjarenplanningen van gebouwen of objecten, eventueel compleet met bestek en begeleiding tijdens de uitvoering.
  • Adviseren betreffende het monitoren van objecten door controlepunten.
  • Ontwerpen van systemen voor kathodische bescherming en begeleiden van deze projecten tijdens de uitvoering.

Advies door Balm

Alle resultaten van het onderzoek worden uitgebreid omschreven, uitgelegd en toegelicht in een rapportage. Hieraan wordt ook een advies gekoppeld om de gebreken op economische wijze te herstellen. Indien gewenst kan dit advies worden uitgebreid met een voorstel om de constructie in de toekomst te beschermen tegen verdere aantasting.

Bij zichtbare schade worden de kosten voor herstel vaak snel geaccepteerd. Voor het onderhoud op lange termijn moet een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin worden de voorgestelde werkzaamheden en kosten toegelicht. Het voorkomen van schade op termijn kan forse besparingen opleveren.

Balm adviseert ook over de mogelijkheden om een gebouw te “upgraden”. Daarbij kan het gaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, maar ook om de uitstraling van een gebouw of object te verfraaien.

Een systematische aanpak en borging

Om het onderzoeksproces te ondersteunen, te organiseren en inzichtelijk te maken gebruiken we Snagstream: een digitale werkruimte waar we inspectiefoto’s en informatie samenbrengen en aan tekeningen koppelen. Elke fase in het werk wordt nauwkeurig digitaal vastgelegd. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd en kunnen projecten sneller worden opgeleverd met minder faalkosten.

Opdrachtgevers van Balm

Vraagstukken en problemen zijn er in verschillende soorten en maten. Het type opdrachtgevers verschilt dan ook. Zo wordt Balm geregeld om advies gevraagd door: woningbouwverenigingen, Verenigingen van Eigenaren, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, vastgoedbeheerders, verzekeringmaatschappijen, waterschappen en pensioenfondsen.