CO2 Prestatieladder

Na het behalen van het ISO 14001 certificaat in 2020, breidde Balm vanaf 2021 het beleid uit naar specifiek het beperken van onze CO2-uitstoot. Om onze daadkracht te tonen certificeerden we ons in 2021 op niveau 3 van de CO2-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

CO2 Prestatieladder
Balm kan met een CO2 certificaat een gunningvoordeel verdienen, wat belangrijk is bij het binnenhalen van opdrachten. Per jaar worden de reductie-doelstellingen voor CO2 emissie vastgesteld en vastgelegd. De reductiedoelstellingen worden behaald met behulp van een reeks te nemen acties en maatregelen door de gehele organisatie. De te nemen acties en maatregelen leggen we vast een actieplan.

Downloads: