6 kleuren spuitbeton – Faunapassage Maanschoten

Meer dan 3000 m² spuitbeton in zes grondkleuren voor fauna passage Maanschoten in de A1. Tegen de taluds van de faunapassage werd 6 cm met koolstofnet gewapend spuitbeton aangebracht in zes verschillende grondkleuren, waardoor het lijkt alsof de passage “uit de ondergrond” is gedrukt en een zeer natuurlijk, landschappelijk uiterlijk krijgt. Plaats: rijksweg A1 Ter hoogte van Stroe Opdrachtgever: Hegeman …

Galerij versterking – Breda

Balm heeft uitkragende galerijen aan de Antwerpenstraat 148-200 in Breda met BSS naspansysteem versterkt, zodat deze weer voldoen aan de sterkte eis van CUR 248. Tevens zijn er diverse betonreparaties uitgevoerd. Het grote voordeel van dit systeem is dat alle lasten en belastingen worden overgenomen door het BSS systeem. De bestaande wapening doet er niet meer toe.  

Renovatie Debussyflat – Delft

In de Debussyflat in Delft heeft Balm de plafonds versterkt met behulp van verankerde koolstoflijmwapening. Deze versterking is na het aanbrengen door middel van brandwerend materiaal beschermd.  

Renovatie parkeergarage – Heemstede

In een parkeergarage dichtbij het winkelcentrum in Heemstede heeft Balm betonschade hersteld. De schade was veroorzaakt door het indringen van chlorides van lekwater van auto’s. Denk daarbij aan bijvoorbeeld strooizout. Door een geringe betondekking op de wapening is de schade ontstaan. De kolommen en wanden zijn hersteld en aansluitend in kleur afgewerkt met een carbonatatie remmend middel. De 5 parkeerdekken …

Renovatie Station – Maastricht

Rondom de zomermaanden van 2016 heeft Balm renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de perrons van station Maastricht. In dit project was Balm werkzaam als hoofdaannemer. Een allesomvattende multidisciplinaire opdracht. Dag en nacht is gewerkt aan het herstel en conservering van de perrons, waarbij overlast voor reizigers zoveel mogelijk is beperkt. Het project is met een positieve tevredenheidsverklaring afgerond. Opdrachtgever: Prorail.  

Flatrenovatie – Amstelveen

Bij een wooncomplex van 8 verdiepingen aan de Tiengemeten in Amstelveen was geconstateerd dat er onvoldoende wapening aanwezig was om de veiligheid voldoende te garanderen. Balm heeft deze situatie verbeterd door op elke verdieping 2 stroken koolstoflijmwapening onder de balkons/galerijen aan te brengen over de gehele lengte van de flat. Tijdens de werkzaamheden was er minimale overlast voor de bewoners. …

Emertunnel – Breda

Met grote betrokkenheid en inzet is fietstunnel Emertunnel in Breda constructief versterkt door middel van koolstoflijmwapening. Daarnaast is spuitbeton aangebracht om de lijmwapening te beschermen.  

Wegrestaurant – Hoofddorp

Balm heeft betonwerkzaamheden uitgevoerd onder het wegrestaurant dat zich boven de A4 bij Hoofddorp bevindt. Bij de realisatie van het gebouw was destijds ter plaatse een te geringe betondekking op de wapening van het gebouw aangebracht. Er bleek sprake van carbonatatie (chemische reactie). Na het saneren is alles hersteld naar de oorspronkelijk situatie. De gehele betonconstructie is na reiniging voorzien …

Rioolgemaal – Amerongen

Het rioolgemaal in Amerongen was aan renovatie toe. Het riool van het pompstation was aangetast door zuren. Het geheel is voorzien van een nieuwe betonlaag en een beschermende coating. Daarnaast zijn er omleidingen van het riool gerealiseerd. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) voeren we regelmatig werken uit als hoofdaannemer of als onderaannemer.  

Zwembad De Vosse – Hillegom

In het voorjaar openen de buitenzwembaden hun deuren. Zwembaden worden jaarlijks intensief gebruikt en vragen om onderhoud. Balm renoveert geregeld zwembaden. In 2015 heeft Balm De Mirandabad in Amsterdam voorzien van een nieuwe coating. Recentelijk is in opdracht van Sportfondsen Nederland Zwembad de Vosse in Hillegom onderhanden genomen. Daar zijn onder andere de afwateringsgoten langs het bad geïnjecteerd en gerenoveerd. …