Parkeergarage – Arnhem

Balm heeft betonreparatiewerkzaamheden uitgevoerd voor een parkeergarage in Arnhem en heeft dit project naar tevredenheid van de klant opgeleverd. Het betrof o.a. het herstellen van dilatatievoegen, betonreparatie van de helling baan en herstel slijtlaag van de schampkanten.

Balm heeft bij dit project kathodische bescherming toegepast: de wapening in beton heeft anodische plaatsen waar de wapening afneemt en kathodische plaatsen die intact blijven. Door het kunstmatig toevoeren van elektronen worden de anodische plaatsen ook kathodisch gemaakt en blijft het wapeningsstaal ook daar intact. Door middel van zinkanodes, zinkfolie, handreparatie, aangieten en betonspuiten ziet de parkeergarage er weer keurig uit. Bij de toegepaste methodiek en materiaalkeuze is rekening gehouden met duurzaamheid.