Vincentius Ziekenhuis – Paramaribo

Balm heeft door inventieve aanpak in 2010 opdracht gekregen voor betonreparatie-werkzaamheden aan het Sint Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. In 2013 is de opdracht afgerond. We blikken terug op deze mooie uitdagende opdracht. Het ziekenhuis is een in het oog springend, statig ziekenhuis uit 1916 in het centrum van Paramaribo. Dit oude gebouw heeft te kampen gehad met een aantal ernstige bouwkundige problemen zoals betonrot en instortingsgevaar. De schade bestond veelal uit scheurvorming en afdrukken van het beton door roestende wapening.

In 2010 startte Balm met de renovatiewerkzaamheden. Bij de start van de opdracht is een bouwteam gevormd met de lokale aannemers om gezamenlijk het werk uit te voeren. Op deze manier kon Balm haar kennis overdragen aan deze aannemers. De werkzaamheden omhelsden: betonreparatie, betonspuiten, schilderwerk en het aanbrengen van lijmwapening. Het toepassen van koolstoflijmwapening is voor Suriname een nieuwe techniek. Tijdens de uitvoering zijn 30 lokale mensen opgeleid in het betonreparatie vak, waardoor ook werkgelegenheid gecreëerd is. In samenwerking met Fundeon is nu de helft van deze mensen gediplomeerd voor: handmatig repareren, betonspuiten en het injecteren van beton. Tijdens de werkzaamheden waren continu twee specialisten (leermeesters) ter plaatse. Het project is naar tevredenheid afgerond.