Veilige vloeren dankzij uniek sensorensysteem

Veilige vloeren dankzij uniek sensorensysteem

Veilige vloeren dankzij uniek sensorensysteem. Sinds duidelijk is geworden welke problemen bollen- of breedplaatvloeren met zich mee kunnen brengen, wordt o.a. door het Rijksvastgoedbedrijf nagedacht over oplossingen om deze vloeren te versterken. Het Rijksvastgoedbedrijf beschikt zelf ook over een aantal gebouwen (parkeergarages en kantoorpanden) die moeten worden versterkt. Daarom heeft het RVB een aantal marktpartijen uitgenodigd om een proefopstelling te construeren in een leegstaand gebouw. In dit gebouw zijn bollenplaatvloeren aangebracht, identiek aan de vloeren in Eindhoven.

Rechtbank Zwolle

De opdracht was eenvoudig: zorg voor veilige vloeren met voldoende draagkracht. Balm bleek een van de bedrijven die bij deze proef het beste scoorden: ons systeem van lijmwapening zorgde voor de optimale extra draagkracht en minimale overlast. Dat succes bleef niet onopgemerkt: onlangs kregen we de opdracht om de bollenvloeren van drie etages van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, te versterken met ons systeem van lijmwapening. Het gaat hierbij om 10.740 m2 bvo, waarbij Balm als hoofdaannemer zowel het ontwerp als de realisatie verzorgt, in samenwerking met Hegeman Bouw & Infra en ABT Velp. Naar verwachting zal het herstelwerk begin 2022 gereed zijn. Voor locaties waar veel leidingen lopen (en lijmwapening niet toepasbaar is) heeft Balm een uniek verankeringssysteem ontwikkeld. Daarmee bieden wij een compleet pakket voor betonvloerversterking.

Veilige vloeren dankzij uniek sensorensysteem

Maar Balm gaat verder. Uit onderzoek dat wij in samenwerking met gerenommeerde ingenieursbureaus hebben uitgevoerd, is gebleken dat versterking van betonvloeren niet altijd noodzakelijk is. Een aantal proefbelastingen heeft dat bewezen. De eigenaar van een betonvloer wil vanzelfsprekend graag weten in hoeverre dat ook voor zijn constructie geldt. Immers: het is lastig aantoonbaar in hoeverre een betonvloer veilig is. Als dat niet het geval is, leidt dat tot grote problemen. Met de oplossing van die problemen zijn vrijwel altijd hoge kosten gemoeid: panden moeten worden ontruimd om plafonds en vloeren te kunnen verwijderen. Om de klant optimale service te bieden, heeft Balm daarom een systeem van sensoren ontwikkeld. Die worden aangebracht op de constructie, en vervolgens kan op afstand worden gemonitord of zich een bijzondere beweging in het beton voordoet.

Proefproject

In februari jl. is een proefproject geplaatst in Utrecht, dat vanaf juni a.s. wordt gemonitord. De eerste resultaten zijn bijzonder hoopgevend. Het ziet ernaar uit dat met deze nieuwe techniek de opdrachtgever de nodige zekerheid kan worden geboden. En – niet onbelangrijk: dat geen onnodig werk wordt verricht. Daarmee kunnen hoge kosten van versterking worden voorkómen.
Want daar gaat het om: in samenwerking met een sterk team voeren wij niet alleen herstel-, beschermings- en versterkingswerkzaamheden uit. We zorgen er ook voor dat onnodig herstelwerk wordt voorkómen. Innovatief en oplossingsgericht; dat is Balm!

Bron: Bouwaktua – april/mei 2021
Zie ook: www.bouwaktua.nl