Balm versterkt rechtbankvloeren​ in Zwolle

Balm versterkt rechtbankvloeren​ in Zwolle

Samen met partners heeft Balm een mooie opdracht gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf: versterking van de bovenste drie verdiepingen van de Rechtbank Overijssel – locatie Zwolle. Het betreft zogenaamde bollen- of breedplaatvloeren, die worden versterkt met lijmwapening. Bij dit versterkingsproject van bollenvloeren gaat het om 10.740 m2 bvo in de nieuwbouw van de rechtbank.

Balm versterkt rechtbankvloeren

Het project wordt uitgevoerd door Balm als hoofdaannemer in samenwerking met Hegeman Bouw & Infra en ABT Velp. Het constructieve ontwerp is van ABT. Balm brengt de lijmwapening aan. Hegeman verzorgt de bouwkundige werkzaamheden en het procesmanagement. De werkzaamheden starten in juni a.s. Het herstelwerk is naar verwachting begin 2022 gereed.