Go back

Nieuws

Onderhoud Amsterdamse parkeerfaciliteiten

Onderhoud Amsterdamse parkeerfaciliteiten voor 5 tot 10 jaar aanbesteed

Balm bv wint tender voor duurzaam beheer en onderhoud hoofdstedelijke parkeerruimte.
Balm bv mag de komende vijf jaar maar liefst 54 hectare Amsterdamse parkeerruimte gaan beheren en onderhouden. Het internationale bedrijf, met wortels in Vianen, heeft via een Europese aanbesteding het mandaat gekregen om een groot deel van de Amsterdamse parkeerplaatsen en -garages duurzaam te gaan beheren. Ook wordt met de gemeente gekeken naar mogelijkheden tot verandering en modernisering van de parkeerfaciliteiten.
Balm neemt het beheer en onderhoud op zich van 31 parkeergarages, 13 fietsenstallingen en 11 parkeerterreinen. De oudste parkeervoorziening is van circa 1895 en de jongste van 2020. Veel van de faciliteiten worden de komende jaren aangepakt en toekomstbestendig gemaakt. Voor een deel is dat regulier onderhoud, maar de gemeente wil de voorzieningen ook moderniseren en, waar nodig, inpassen in veranderend hoofdstedelijk parkeerbeleid.

Mobiliteitsbeleid
Gemeente Amsterdam wil in de komende jaren nadrukkelijk meer als beheerder van parkeerfaciliteiten gaan optreden. Balm neemt het dagelijks en periodiek onderhoud op zich. Het stadsbestuur wil zo onder meer grip krijgen op eigentijdse mobiliteitsvraagstukken als de verkeersdoorstroming in de hoofdstad, de parkeerdruk op straat, de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en het creëren van ruimte voor voetgangers en fietsers.
In 2022 worden alle parkeerfaciliteiten door Balm geïnspecteerd. Met behulp van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt alle noodzakelijk onderhoud in kaart gebracht. Balm blijft ten minste vijf jaar verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, met een optie op verlenging van die periode met nog eens vijf jaar.

Storingsdienst
Naast inspectie, reparatie-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden heeft Balm ook de opdracht aanvaard om een 24/7 storingsdienst in te richten voor alle parkeerfaciliteiten die ze in beheer heeft. Die storingsdienst zal al vanaf 1 januari 2022 operationeel zijn.
Hoofdaannemer Balm is gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en constructief versterken van betonconstructies. Vanuit die hoedanigheid heeft de bouwonderneming veel ervaring in renovatie en onderhoud van onder meer parkeerfaciliteiten. In deze opdracht werkt Balm samen met installatiebedrijf HOMIJ Technische Installaties in Vianen dat alle werkzaamheden aan werktuigkundige, elektrotechnische en transportfaciliteiten voor haar rekening neemt.

×