Nieuws

Balm gaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder
Balm gaat in 2015 voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten èn in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Lees meer: Balm CO2-prestatieladder.
 
toekomst visie