Nieuws

Balm in vakblad Monumenten
Vakblad Monumenten: Onderhoud van monumentaal beton (jan 2015)

"Beton- en wapeningsschade komt veel voor in industrieel erfgoed, aangezien deze gebouwen voor het grootste deel dateren uit de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Herstel van deze schade is goed mogelijk door een moderne aanpak, zonder afbreuk te doen aan de cultuurwaarden. In dit artikel wordt ingegaan op de techniek van betonherstel."

Lees meer in het artikel, hieronder te downloaden.

Monumentaal beton, Balm Uitwendige Wapeningfile   ( 723 Kb )
 
toekomst visie