Wegrestaurant – Hoofddorp

Balm heeft betonwerkzaamheden uitgevoerd onder het wegrestaurant dat zich boven de A4 bij Hoofddorp bevindt. Bij de realisatie van het gebouw was destijds ter plaatse een te geringe betondekking op de wapening van het gebouw aangebracht. Er bleek sprake van carbonatatie (chemische reactie). Na het saneren is alles hersteld naar de oorspronkelijk situatie. De gehele betonconstructie is na reiniging voorzien van een beschermende coating, zodat het geheel weer jarenlang mee kan.