Rioolgemaal – Amerongen

Het rioolgemaal in Amerongen was aan renovatie toe. Het riool van het pompstation was aangetast door zuren. Het geheel is voorzien van een nieuwe betonlaag en een beschermende coating. Daarnaast zijn er omleidingen van het riool gerealiseerd. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) voeren we regelmatig werken uit als hoofdaannemer of als onderaannemer.