IKC de triviant – Stein Balm

IKC de triviant – Stein

IKC de triviant in Stein is een Integraal Kind Centrum waar diverse partners onderwijs en dagopvang verzorgen: een school, het peutercentrum, de kinderdagopvang en de voor- en naschoolse opvang.

In de eerste week van januari 2022  zijn de breedplaatvloeren versterkt, nadat bleek dat deze bij de hertoetsing niet aan de norm voldeden. Hierbij is het tekort aan wapening aan de onderzijde gecompenseerd met koolstoflijmwapening.