Herstel omlooprand nabezinktank

Een nabezinktank is een bassin waar de scheiding van bacteriemassa en water plaatsvindt door bezinking. Deze tanks hebben heel wat te verduren. Waterschap Aa en Maas verstrekte ons de opdracht om de omlooprand van een nabezinktank te repareren. Mooie opdracht!