Balm versterkt Wilhelminasluis in Zaandam

Balm versterkt Wilhelminasluis in Zaandam

Balm versterkt Wilhelminasluis in Zaandam. De sluis vormt een belangrijke kruising van wegen en water: de Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug. Het knooppunt is gemoderniseerd door de sluis en twee bruggen te verbreden, waardoor de bereikbaarheid over het water verbeterd is. Het gerenoveerde sluizencomplex ligt in het centrum van Zaandam en is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid voor de scheepvaart van de bedrijven aan de Zaan. Daarnaast is het een belangrijke verbinding tussen Oost- en West-Zaandam.

Met de renovatie is de Wilhelminasluis weer klaar voor de komende decennia. Balm versterkte door middel van koolstoflijmwapening de sluis en voerde tevens betonherstelreparaties uit.