Kathodische bescherming

Kathodische bescherming van betonconstructies

In beton kunnen chloriden (zouten) voorkomen. Wanneer de concentratie van de chloriden in het beton te hoog wordt, kunnen de chloriden zorgen voor het roesten (corrosie) van het wapeningsstaal in het beton. Hierbij roest de wapening plaatselijk weg waardoor de diameter van een wapeningsstaaf op die plaats snel kan afnemen. Dit proces heet putcorrosie. Het gevaar van putcorrosie is dat een wapeningsstaaf plaatselijk wordt onderbroken waardoor het geen krachten meer kan opnemen en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Omdat de chloriden in het beton zitten, heeft het vaak geen zin om het beton plaatselijk te herstellen. Een goede herstelmethode is Kathodische bescherming. Hierbij wordt niet het beton, maar de wapening beschermd waardoor chloriden het wapeningsstaal niet meer verder kunnen aantasten en het roestproces wordt gestopt. Wanneer het systeem preventief wordt toegepast, wordt voorkomen dat het wapeningsstaal in de toekomst kan gaan roesten.

Hoe het werkt
Corrosie van wapening in beton is een elektrochemisch proces. De plaats waar de corrosie optreedt aan de wapening heet de anodische reactie. De wapening heeft dus anodische plaatsen waar de wapening afneemt en kathodische plaatsen die intact blijven. Door het kunstmatig toevoeren van elektronen worden de anodische plaatsen ook kathodisch gemaakt en blijft het wapeningsstaal ook daar intact. Dit proces heet: Kathodische bescherming.

Kathodisch beschermen kan op verschillen manieren. Afhankelijk van de ernst van de schade kiezen wij, samen met u, de beste oplossing om uw constructie te herstellen.

In welke constructies is kans op chlorideschade?

De kans op schade aan een betonconstructie, veroorzaakt door chloride, is groot bij:
- bruggen: door dooizouten (zout van de strooiwagens);
- uitkragende galerijen of balkons: door indringen van dooizouten;
- betonconstructies in de buurt van de kust: door indringing door zouten afkomstig van zee;
- prefab betonconstructiedelen waarbij er te veel chloride door het beton is gemengd: bijvoorbeeld Kwaaitaal- of Mantavloeren.

Recente projecten
In 2013 hebben we op diverse projecten Kathodische bescherming toegepast waaronder bij het Van Maanenbad (zwembad) te Rotterdam, de Sandtlaanbrug te Katwijk en een parkeergarage in Arnhem.


Kathodische bescherming van betonconstructies Kathodische bescherming van betonconstructies

×