Nieuws

Uitkragende galerij- balkonvloeren
In mei 2011 werd Nederland opgeschrikt door het afbreken van de bovenste galerijplaat van een flatgebouw in Leeuwarden.

Het onderzoek naar de oorzaak heeft uitgewezen dat deze galerijplaat een uitkragende betonnen galerijplaat was. Door een aantal oorzaken verminderde het draagvermogen waardoor deze uiteindelijk volledig bezweek onder zijn eigen gewicht.

Verdere onderzoeken hebben ook aangetoond dat er in Nederland en buitenland meerdere galerijen en balkons zijn die twijfelachtig van kwaliteit zijn.

Door de overheid is per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld naar de constructieve veiligheid van uitkragende galerijen en balkons.

Herstellen / versterken volgens de Balm (B.S.S.) methode
• Met behulp van in te brengen naspanankers wordt de betonplaat veilig gemaakt.
• Een minimale last voor de gebruiker.
• De kosten zijn door het selectief toepassen beperkt.
 
toekomst visie