Nieuws

EVC diploma Wilco Westerink
Zaterdag 22 maart j.l. ontving Wilco Westerink, medewerker van Balm Uitwendige Wapening, zijn EVC-diploma niveau 3 voor Betonreparateur. Vorige jaar kreeg hij een diploma voor niveau 2. Het gevolgde EVC-traject en de aanvullende cursussen heeft hij ook dit keer weer met goed resultaat afgerond. Balm is daar trots op!

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. EVC is één van de bouwstenen voor een leven lang leren. Een EVC-traject kan bewandeld worden als iemand het gevoel heeft in de praktijk veel te hebben geleerd en daardoor waardevoller is geworden als medewerker. Zie ook: Ervaringscertificaat.
 
toekomst visie